Gå till innehåll

Länkar till föreningar & företag.

Länkar till webbsidor för våra samarbetspartners.

 

Bredband Bro

Bredband Bro Ekonomisk Förening bildades 23:e maj 2011 med syfte att bygga, driva och underhålla ett fibernät i Bro med omnejd. I januari 2013 fick medlemmarna lyse i fibern och sedan dess har fibernätet fungerat näst intill prickfritt. I dagsläget är vi cirka 130 medlemmar i föreningen.

 

Bro Socken

Upplev Bro. Bro socken är kulturhistoriskt mycket intressant. Det finns lämningar av verksamhet ända från stenålder. Chansen är stor att hitta fornfynd, som till exempel stenyxor, gravar, husgrunder, svärdslipningsstenar, kalkugnar och gamla stenbrott. Broborna är måna om sin historia och läser sedan många år en studiecirkel i hembygdsforskning. Där har man funnit belägg för att de gårdar, som finns i dag fanns redan på medeltiden.

Följ gärna Bro Socken på Facebook. Länk här >>>